MARCH 12, 2013Brugia

Przypadkiem zdarzyło nam się zawędrować na teren szpitala psychiatrycznego.