JANUARY 10, 2013



Wolałam podziwiać widoki, pozostawiając aparat w torbie, więc zdjęć z drogi tylko kilka.



Przywieźliśmy prawdopodobnie więcej jedzenia niż zabraliśmy na wyjazd.