MARCH 9, 2013

Nocna Warszawa z samolotu – morze złota, którego na zdjęciach nie udało się uchwycić.