MARCH 30, 2013

Atomium

Wewnątrz ‘atomów’ zlokalizowane są galerie oraz restauracja, natomiast w łączących je rurach mieszczą się schody ruchome. W najwyższej kuli znajduje się platforma widokowa.