APRIL 8, 2013

Brykania w śniegu zaznałam dzisiaj z nadwyżką. Zimo możesz odejść.