AUGUST 11, 2013

The Rolling Stones – Laugh, I nearly died


Przy drogach mieliśmy okazję zetknąć się z ludem Sami (rdzenna ludność Skandynawii), gdzie najczęściej sprzedają pamiątki.
Samowie są ludem przystosowanym do życia w prymitywnych, surowych warunkach. Mieszkają głównie w namiotach i torfowych chatach. Do dziś zajmują się myślistwem, rybołówstwem i hodowlą reniferów. Posiadają swoją barwną kulturę, własny język i flagę.