JANUARY 6, 2014

gry online

domowy grudzień part 2

The Ronettes – I Saw Mommy Kissing santa Claus







tak skończyła wszelka czekolada i wszystko inne, co mniej lub bardziej udało się przetopić


bajzel podczas malowania:)










trzy rodzaje milki pożerane w ostatnich miesiącach w kilogramach