SEPTEMBER 24, 2014

Queen & David Bowie – Under PressureFreddie Mercury, pomnik w Montreux

niektóre z mijanych hoteli nasuwały skojarzenia z The Grand Budapest Hotel